Tag: Sonja

Results

  • Sofie Mantell

    Sofie Mantell, 29 år. Er opvokset på et landbrug i Canada, hvor hun har hjulpet til og gået på jagt med sin far. Hun er sygeplejerske og interesserer sig meget for naturmedicin og har netop været på en tur til Hawaii med sin far for at kigge på urter i …

All Tags